નર્મદા જિલ્લામા દેડીયાપાડા તાલુકામાં સવા ચાર ઇંચ(110મિમિ )વરસાદ.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

નર્મદા જિલ્લામા દેડીયાપાડા તાલુકામાં સવા ચાર ઇંચ(110મિમિ )વરસાદ.

સાગબારા તાલુકામાંસવા બે ઇંચ (૬૧ મિ.મિ.), તિલકવાડા દોઢ ઇંચ (૩૮ મિ.મિ), ગરૂડેશ્વર તાલુકામાં -પણ દોઢ ઇંચ (૩૬ મિ.મિ.) વરસાદ

મોસમના કુલ વરસાદમાં દેડીયાપાડા તાલુકો– ૨૧૨ મિ.મિ. વરસાદ સાથે જિલ્લામાં મોખરેરાજપીપલા,તા.1

નર્મદા જિલ્લામાં તા.૦૧ લી જૂલાઇ, ૨૦૨૨ ને શુક્રવારના રોજ સવારના ૬=૦૦ કલાકે પુરા થતાં છેલ્લા ૨૪ કલાક દરમિયાન સૌથી વધુ દેડીયાપાડા તાલુકામાં-૧૧૦ મિમી(સવા ચાર ઇંચ )
વરસાદ નોંધાયો છે. આ સિવાય સાગબારા તાલુકામાં–સવા બે ઇંચ (૬૧ મિ.મિ.), તિલકવાડા તાલુકામાં- દોઢ ઇંચ (૩૮ મિ.મિ)ને ગરૂડેશ્વર તાલુકામાં -પણ દોઢ ઇંચ (૩૬ મિ.મિ.) વરસાદ
સાથે નર્મદા જિલ્લામાં આજદિન સુઘી સરેરાશ કુલ-૫૦ મિ.મિ.વરસાદ નોંધાયો હોવાના અહેવાલ નર્મદા જિલ્લા પૂર નિયંત્રણ કક્ષ તરફથી પ્રાપ્ત થયાં છે. જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષના મોસમના કુલ વરસાદની આજદિન સુધીની પરિસ્થિતિ જોઇએ તો દેડીયાપાડા તાલુકો-૨૧૨ મિ.મિ. વરસાદ સાથે જિલ્લામાં મોખરાનાં સ્થાને રહ્યો છે. જ્યારે ગરૂડેશ્વર તાલુકો -૧૭૭ મિ.મિ. સાથે દ્વિતિય સ્થાને, તિલકવાડા તાલુકો-૧૩૫ મિ.મિ. સાથે તૃતિય સ્થાને, સાગબારા તાલુકો- ૯૭ મિ.મિ.સાથે ચોથા ક્રમે અને નાંદોદ તાલુકો- ૨૧ મિ.મિ. વરસાદ સાથે પાંચમા સ્થાને રહેવા પામ્યો છે. જિલ્લાના વિવિધ ડેમોની સપાટીની પરિસ્થિતિ જોઇએ તો નર્મદા ડેમ-૧૧૪.૫૧ મીટર, કરજણ ડેમ-૧૦૨.૭૨ મીટર, નાના કાકડીંઆંબા ડેમ-૧૮૦.૪૦ મીટર અને ચોપડવાવ ડેમ-૧૭૮.૯૫ મીટરની સપાટી રહેવા પામી હોવાના અહેવાલ પણ નર્મદા જિલ્લા પૂર નિયંત્રણ કક્ષ તરફથી પ્રાપ્ત થયાં છે.

તસવીર :દીપક જગતાપ,રાજપીપલા

TejGujarati