આણંદ : રડાર સિસ્ટમ સાથે જતી આર્મીની ટ્રકને નડ્યો અકસ્માત

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

આણંદ : રડાર સિસ્ટમ સાથે જતી આર્મીની ટ્રકને નડ્યો અકસ્માત

આર્મી ઓફિસરની સુરક્ષા સાથે 6 જેટલા ટ્રક જતા હતા અમદાવાદ તરફ

TejGujarati