ભોલા જ્યોતિષ સંઘ દિલ્હી દ્વારા જ્યોતિષાચાર્ય પ્રશાંત વ્યાસને ગુજરાતના પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત સમાચાર

ભોલા જ્યોતિષ સંઘ દિલ્હી દ્વારા જ્યોતિષાચાર્ય પ્રશાંત વ્યાસને ગુજરાતના પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી.

TejGujarati