અમદાવાદમાં જોલીબેને પર્યાવરણ દિન નિમિત્તે સુંદર ચિત્રોનું સર્જન કર્યું. જુઓ તેમનાં કેટલાક ચિત્રો.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત મનોરંજન સમાચાર

બોપલ વિસ્તારમાં આવેલા આરોહી ટવીન બંગલામાં રહેતા જોલીબેને પર્યાવરણ દિન નિમિત્તે સુંદર ચિત્રોનું સર્જન કર્યું. જુઓ તેમનાં કેટલાક ચિત્રો.

TejGujarati