*દિલ્હી: કોંગ્રેસ પાર્ટીના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી થયા કોરોના પોઝિટિવ*

ગુજરાત ધાર્મિક ભારત સમાચાર

*દિલ્હી: કોંગ્રેસ પાર્ટીના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી થયા કોરોના પોઝિટિવ*

*FOR NEWS JOIN NAMO NEWS 24* https://chat.whatsapp.com/CHbpc7ih2m496vd7Q2XbA6

TejGujarati