રાજ્યભરના પેટ્રોલ પંપ ડિલિરોનું 31 મીએ નો-પરચેઝનું એલાન

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

રાજ્યભરના પેટ્રોલ પંપ ડિલિરોનું 31 મીએ નોપરચેઝનું એલાન

ઓઇલ કંપનીઓ સાથેની બેઠકમાં કોઈ નિષ્કર્ષ ન આપ્યો

2017થી પેટ્રોલ, ડીઝલ, CNG ના માર્જિનમાં વધારો કરાયો નથી

TejGujarati