અમદાવાદ સોલા બ્રિજ ઉપર કાર અને એક્ટિવા વચ્ચે અકસ્માત.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

અમદાવાદ સોલા બ્રિજ ઉપર કાર અને એક્ટિવા વચ્ચે અકસ્માત. દંપતી ટક્કર વાગતા બ્રિજ નીચે પટકાયા. ટક્કર બાદ કારે પલટી ખાધી.

TejGujarati