જો તમે કોઈને રખડતા કૂતરાને ત્રાસ આપતા કે મારી નાખતા જોશો.. તો શું કરવું.?

ઓટોમોબાઇલ ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત રમત જગત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

એવરી લાઈવ્સ મેટર

જો તમે કોઈને રખડતા કૂતરાને ત્રાસ આપતા કે મારી નાખતા જોશો,

– તમારે PCA એક્ટની કલમ 11 અને IPCની કલમ 428 હેઠળ સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરવી અને એફઆઈઆર નોંધાવવી આવશ્યક છે.

પશુપાલન વિભાગને જાણ કરીને, તેઓ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં અને FIR નોંધવામાં પણ મદદ કરશે.

TejGujarati