પેટ્રોલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટાડવાનો નિર્ણય

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

પેટ્રોલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટાડવાનો નિર્ણય

પેટ્રોલ પર રૂ. 8 અને ડીઝલ પર 6 રૂપિયા એક્સાઇઝમાં ઘટાડો

પેટ્રોલમાં 9.5 રૂપિયા અને ડીઝલમાં 7 રૂપિયા થશે ઘટાડો

TejGujarati