સુંગધવાળું સરનામું તું જલ્દી જલ્દી આપ – મનીષ પાઠક ‘શ્વેત’.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત સમાચાર

ગીત :
સુંગધવાળું સરનામું તું જલ્દી જલ્દી આપ ,
રાહ જોઇને બેઠી છે મારા પગલાની છાપ.

અવર જવર પંખીની જોઈ મનેય એવું થાય,
પાંખો હો તો તારી પાસે જલ્દીથી પહોચાય .
જપ્યા કરે છે હાથ સતત પાંખો થાવાનો જાપ,
સુંગધવાળું સરનામું તું જલ્દી જલ્દી આપ .

જીવન મૃત્યુના ચક્રોથી મારે ક્યાં છૂટવું છે?
દરેક જન્મે નામ તમારું મારામાં ઘુટવું છે ;
પછી ભલેને દરેક વખતે મળતો અઢળક તાપ,
સુંગધવાળું સરનામું તું જલ્દી જલ્દી આપ .

– મનીષ પાઠક ‘શ્વેત’

સંકલન. કેડીભટ્ટ

TejGujarati
 • 103
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  103
  Shares
 • 103
  Shares

Leave a Reply