જૂનથી શરૂ થતા નવા સત્રની ફી નક્કી કરવા કવાયત

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

જૂનથી શરૂ થતા નવા સત્રની ફી નક્કી કરવા કવાયત

નવા શૈક્ષણિક વર્ષની ફી નક્કી કરવા 8 મે થી કાર્યવાહી થશે

શાળા વિકાસ સંકુલ ખાતે એફિડેવિટ દરખાસ્ત સ્વીકારાશે

સ્કુલોને એફિડેવિટ જમા કરાવવા ૩ દિવસનો સમય અપાયો

TejGujarati