દિલ્હી: વિજ્ઞાન ભવનમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીની કોન્ફરન્સ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

દિલ્હી: વિજ્ઞાન ભવનમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીની કોન્ફરન્સ

કોન્ફરન્સમાં તમામ રાજ્યોના CM અને ન્યાયધીશો ઉપસ્થિત

કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીનું સંબોધન

ભારતમાં ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનનું પ્રમાણ વધ્યુંઃ પ્રધાનમંત્રી

TejGujarati