એફ.એસ.એલ. ના કોનવોકેસન માં પી.એમ.નરેન્દ્રભાઈ મોદી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ સમાચાર

ગાંધીનગર માં એફ.એસ.એલ. ના કોનવોકેસન માં પી.એમ.નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

અમને ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો

TejGujarati
 • 26
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  26
  Shares
 • 26
  Shares