બાળક ફસાઈ જતા અમદાવાદ ફાયરના 25 જેટલા અધિકારીઓ કર્મીઓએ ઘટના સ્થળે પહોંચતા 25 મિનિટ ની જહેમત બાદ માતા અને બાળકને બચાવી લેવામાં આવ્યું છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમદાવાદ ફાયર અધિકારીઓને સલામ….

આજે રાષ્ટ્રીય ફાયર સર્વિસ દિવસ છે ત્યારે અમદાવાદ ખાતે પાલડી વિકાસ ગૃહ ખાતે અસ્થિર મગજના બેન જે ગર્ભવતી હતા અને કુદરતી હાજતે જતા ત્યાં જ બાળકને જન્મ આપી દેતા બાળક ફસાઈ જતા અમદાવાદ ફાયરના 25 જેટલા અધિકારીઓ કર્મીઓએ ઘટના સ્થળે પહોંચતા 25 મિનિટ ની જહેમત બાદ માતા અને બાળકને બચાવી લેવામાં આવ્યું છે.

TejGujarati