ગુજરાતમાં કોરોનાના નવા વેરિએન્ટ XEની થઇ એન્ટ્રી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

ગુજરાતમાં કોરોનાના નવા વેરિએન્ટ XEની થઇ એન્ટ્રી
ગુજરાતનાં વડોદરામાં XE વેરિએન્ટનો પહેલો કેસ
ગોત્રીનાં પુરુષ દર્દીનો રિપોર્ટ આવ્યો હતો પોઝિટિવ
સ્થાનિક આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા હાથ ધરાઇ તપાસ
દર્દીની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી અંગે હાથ ધરાઇ તપાસ

TejGujarati