નર્મદામાં રાષ્ટ્રીય જ્યુડિશિયલ કોન્ફરન્સ કાર્યક્રમમાં નિયુક્તિ કરાતા સરકારી હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓની મુશ્કેલીમાં થશે વધારો

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

ગુજરાતની હોસ્પિટલોમાંથી કોન્ટ્રાક્ટ પરના 38 ડૉક્ટરોને 7થી 10 એપ્રિલ સુધી નર્મદામાં રાષ્ટ્રીય જ્યુડિશિયલ કોન્ફરન્સ કાર્યક્રમમાં નિયુક્તિ કરાતા સરકારી હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓની મુશ્કેલીમાં થશે વધારો

TejGujarati