10 એપ્રિલે જૂનાગઢના ઉમાધામ ગાઠિલાના 14માં મહાપાટોત્સવ કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વર્ચ્યુઅલી રહેશે હાજર

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

10 એપ્રિલે જૂનાગઢના ઉમાધામ ગાઠિલાના 14માં મહાપાટોત્સવ કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વર્ચ્યુઅલી રહેશે હાજર, પાટીદાર સમાજના આ કાર્યક્રમમાં CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ, CR પાટીલ પણ રહેશે હાજર

TejGujarati