મહિસાગર : મહીં નદી માં વધુ 5 યુવાન ડૂબ્યા

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

મહિસાગર : બ્રેકીંગ

મહિસાગર : મહીં નદી માં વધુ 5 યુવાન ડૂબ્યા

મહિસાગર મંદિર પાસે મહીં નદી માં વધુ 5 યુવાન ડૂબ્યા

લુણાવાડા થી ન્હાવા આવેલ 5 યુવાન ડૂબ્યા

સ્થાનિક લોકો દ્વારા યુવાનો ની શોધ શરૂ કરાઇ

છેલ્લા ૨૧ દિવસમાં 14 યુવાન ના ડૂબવા થી મોત

TejGujarati