આરોગ્ય અગ્રસચિવ અને ડોક્ટર્સ વચ્ચે બેઠક નિષ્ફળ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

આરોગ્ય અગ્રસચિવ અને ડોક્ટર્સ વચ્ચે બેઠક નિષ્ફળ

ડોક્ટર્સની હડતાળ યથાવત રહેશે

4 દિવસથી ડોક્ટર્સ હડતાળ પર છે

TejGujarati