મોંઘવારીનો માર, આવતીકાલે ડીઝલ – પેટ્રોલના ભાવમાં 80-80 પૈસાનો વધારો થશે.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

મોંઘવારીનો માર, આવતીકાલે ડીઝલ પેટ્રોલના ભાવમાં 80-80 પૈસાનો વધારો થશે

પેટ્રોલ ₹ 104.61
ડીઝલ ₹ 95.87

TejGujarati