અમદાવાદ ખાતે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્લીના મુખ્યમંત્રીશ્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબ મુખ્યમંત્રીશ્રી ભગવંત માનની આગેવાનીમાં આયોજિત ‘તિરંગા ગૌરવ યાત્રા’

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમદાવાદ ખાતે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્લીના મુખ્યમંત્રીશ્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબ મુખ્યમંત્રીશ્રી ભગવંત માનની આગેવાનીમાં આયોજિત ‘તિરંગા ગૌરવ યાત્રા’

TejGujarati