અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર મા કોર્પોરેશન અધિકારીઓ અને પોલીસે લારી ગલ્લા વાળાઓ ને માર મારતા મામલો બીચકયો..

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર મા કોર્પોરેશન અધિકારીઓ અને પોલીસે લારી ગલ્લા વાળાઓ ને માર મારતા મામલો બીચકયો..

https://youtube.com/shorts/0RiPifKVhjc?feature=share

TejGujarati