કૃષ્ણનગર થી દ્વારકા જતી ST બસ ને BRTS બસ વચ્ચે અકસ્માત

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

BRTS બસ ફરી અકસ્માત
અમદાવાદ ના નહેરુનગર ની ઘટના
કૃષ્ણનગર થી દ્વારકા જતી ST બસ ને BRTS બસ વચ્ચે અકસ્માત
સદ નસીબે કોઈ જાનહાનિ નથી

TejGujarati