અંતર-ઈચ્છા… – બીના પટેલ.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

અજાણ્યા અપરિચિત માહોલ વચ્ચે હું જાગ્યો છું ,

તારી અને મારી અંતર -ઈચ્છાઓ વચ્ચે ઉગ્યો છું ….

રૂંવે રૂંવે લીલું ખેતર લઈને દૂર સુધી ચાલ્યો છું ,

લચેલાં ડૂંડા વચ્ચે પંખીઓની ભૂખમાં સમાયો છું …

હરેક તૃણની નસ નસમાં હિલોળ લઈ હું ઝૂલ્યો છું ,

ઉભા શેઢે હાથમાં હાથ નાખીને પ્રણયમાં ડૂબ્યો છું ….

સમી સાંજની લાલિમા નીરખી મનમાં હું મરક્યો છું ,

આંખના મોઘમ ઈશારાઓમાં ઊંડે સુધી ઉતર્યો છું ….

ઉલેચીને રવિ-કિરણોને ગોધૂલી વેળાએ પાછો ફર્યો છું ,

વાડ ,ખેતર અને મોલ મહીં હું ક્યાંક સંતાયો છું ….!!!

બીના પટેલ

TejGujarati