વેસ્ટ ઝોન બોકિસંગ ચેમ્પિયન્સસિપ આજે સબ જુનિયર વિભાગ (ગર્લ્સ) ની championship એકા ક્લબ .transtadia કાંકરિયા ખાતે યોજાઈ.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત સમાચાર

વેસ્ટ ઝોન બોકિસંગ ચેમ્પિયન્સસિપ આજે સબ જુનિયર વિભાગ (ગર્લ્સ) ની championship એકા ક્લબ .transtadia કાંકરિયા ખાતે યોજાઈ હતી જેમાં ગુજરાત .મહારાષ્ટ્ર .

ગોવા ની ટીમો એ ભાગ લીધો હતો જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે શ્રી નમિત શર્મા સાહેબ ( executive Director ) Ongc Ahmedabad ઉપસ્થિતિ રહી ખેલાડીઓ ને પ્રોત્સાહિત કરી મેડલ વિતરણ કરવામાં

આ ઉપરાંત યસ બેંક શ્રી દુષ્યંત સપ્રા ( executive vice president) pan વિશેષ ઉપસ્થિત રહી ખેલાડીઓ નો ઉત્સાહ વધારી પ્રોત્સાહિત કરેલ આવ્યુ હતું ગઈ કાલે ફાઇનલ સબ જુનિયર ( બોયઝ) માં ગુજરાત runner-up રહેલ અને મહારાષ્ટ્ર ચેમ્પિયન ટ્રોફી વિજેતા જાહેર થયા હતા

ગઈ

શ્રી ઇન્દ્રવદન નાણાવટી

પ્રમુખ

મનીષ મકવાણા

Orgeniszing secretary

વેસ્ટ ઝોન બોકિસંગ champioship

TejGujarati