સૌરાષ્ટ્રમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
સૌરાષ્ટ્રમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત
વાડીનારના સપ્લાય લોકેશને ઉત્પાદન આપવાનું બંધ કર્યુ
સૌરાષ્ટ્રના 7 જિલ્લા માટે ઉત્પાદન આપવાનું બંધ
પેટ્રોલ-ડીઝલ ડીલર્સ એસો.દ્વારા કંપનીને રજૂઆત
પગલા ન લેવાયા તો કટોકટી સર્જાશે

TejGujarati