ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ અને મહાન ખેલાડી શેન વોર્નનું હાર્ટ અટેકના કારણે દુઃખદ નિધન.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ અને મહાન ખેલાડી શેન વોર્નનું હાર્ટ અટેકના કારણે દુઃખદ નિધન.

TejGujarati