પાંજરાપોળમાં નિભાવ અને જાળવણી માટે 500 કરોડની જોગવાઇ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

નાણામંત્રી કનુ દેસાઇ રજૂ કરી રહ્યા છે બજેટ

પાંજરાપોળમાં નિભાવ અને જાળવણી માટે 500 કરોડની જોગવાઇ

નિરાધાર પશુઓની સમસ્યામાંથી મુક્તિ મેળવવા 100 કરોડની જોગવાઇ

TejGujarati