યુક્રેનમાં ભારતીય દૂતાવાસની નવી એડવાઈઝરી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

યુક્રેનમાં ભારતીય દૂતાવાસની નવી એડવાઈઝરી

અધિકારીઓ સાથે સંકલન વિના કોઈ પણ સરહદે ન જવા સૂચના

ભારતીય નાગરિકોને કીવમાં દૂતાવાસ સાથે સંપર્કમાં રહેવા સૂચના

બોર્ડર ચેકપોઈન્ટ્સ પાસે સ્થિતિ સંવેદનશીલ હોવાથી નવી એડવાઈઝરી

TejGujarati