???????? ?? આપણા ભુલાએલા શબ્દો યાદ કરવા છે જેમ કે. ?

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત સમાચાર

ડામશયો ( ગાદલા ગોદડાં નો ઢગલો)

મોઢવું (ગોઠવેલા છાણાં નો ઢગલો)

શિપર ( સપાટ પથ્થર )

પાણો ( પથ્થર)

ઢીકો (ફેંટ મારવી)

ઝન્તર (વાજિંત્ર)

વાહર (પવન)

ભોઠું પડવું ( શરમાવું )

હટાણું. ( ખરીદી કરવા જવું )

વતરણું ( સ્લેટ ની પેન)

નિહાળીયા (વિદ્યાર્થી )

બોઘરૂં. ( દૂધ છાશ નું વાસણ )

રાડા (ડુંડા કાપ્યા પછી નું થડ)

નિરણ (પાલતુ પશુ ને ખાવા માટે)

ખાણ ( ઢોર કપાસિયા ખોળ વગેરે)

ખોળ. ( ટેલકાઢ્યાં પછી બિયા નો કુચો)

ખાહડા ( પગરખાં)

બુસ્કોટ ( શર્ટ )

પાટલુન ( પેન્ટ)

ભીસ્કુટ ( બિસ્કીટ )

ફારશયો ( કોમેડિયન )

ફારસ. ( કોમિક )

વન્ડી. ( દીવાલ )

ઠામડાં ( વાસણ )

લેવકળો ( માગ માગ કરનાર )

ભેરુ (દોસ્ત )

ગાંગરવુ. (બુમાબુમ કરવી)

કાંઠાળો ( હાઈટ વાળો )

ડણક ( સિંહ ની ત્રાડ)

બકાલુ (શાક ભાજી )

વણોતર ( નોકર)

ગમાંણ ( પાલતુ ઢોર ને ખાવા ની જગ્યા)

રાંઢવુ ( દોરડું )

દુઝાણુ. (દૂધ દેતા પશુ રાખવા )

પાણીયારૂ ( પાણી ના માટલા ની જગ્યા )

અડબાવ (ખોટું ઉગેલું ઘાસ)

દકતર (સ્કૂલ બેગ)

પેરણ. (પહેરવેશ ખમીસ)

ગોખલો (દીવાલ માં કઈક મુકવા નો ખાડો)

બાક્સ (માચિસ )

નિહણી ( નિસરણી)

ઢાંઢા ( બળદ )

કોહ ( સિચ્ચાંઈ માટે નું કૂવામાંથી પાણી ખેંચવાનું સાધન)

વેંત ,(તેવડ, ત્રેવડ)

હડી કાઢ (દોડાદોડ,,)

કળી ( ઝીણા ગાઠીયા )

મેં પાણી. ( વરસાદ )

વટક વાળવું (બદલો લેવો)

વરહ (વર્ષ,)

બે ખેતર વા ,( દુરી નું એક માપ)

વાડો(ઘર પાછળનો કાંટાની વાડ વાળો ખુલ્લો ભાગ)

૧ ગાવ (અંતર)

બાંડિયું(અડધી બાંયનું ખમીસ)

મોર થા ,( આગળ થા)

જિકવું (ફટકારવું)

માંડવી(શીંગ)

અડાળી( રકાબી)

સિસણ્યું (કૂવામાંથી પાણી ખેંચવાનું દોરડું)

દા આવવો (દાવ આપવો -લેવો )

વાંહે (પાછળ)

ઢીસ્કો ( ઠીંગણા)

બૂતાન (બટન)

બટન( સ્વીચ )

રેઢિયાર (રણીધણી વગર કોઈ માલિક ના હોય તેવું)

શિરામણ..સવારનો નાસ્તો

રોંઢો….સાંજનો નાસ્તો

માંગણ….માંગવા વાળા

વાળું…રાત્રિનું ભોજન

હાથ વાટકો…ગમે ત્યારે કામમાં આવે એવું

માંચો (ખાટલો)

વળગણી (કપડાં સૂકવવા ની દોરી)

પછીત (ઘરની પાછળ ના ભાગની દીવાલ)

ટીમણ.. ( બપોરનું ભોજન)

*કાઠીયાવાડી ભાષાનું અદભુત શબ્દભંડોળ*…

▪અમે ફરવા નહીં *રખડવા* જાઈયે,

▪અમે જમીએ નહીં *ખાઈએ*,

▪અમારે ત્યાં વાસણ નહીં *ઠામ* હોય,

▪અમે કપડા નહીં *લુગડા* પેરીયે,

▪અમે ચાલીએ નહીં *હાલીયે*,

▪અમે મગફળી ને *માંડવી* કહીયે,

▪અમે બારણા ને *કમાડ* કહીયે,

▪અમે વરસાદ ને *મેહ* કહીયે,

▪અમે માટલું નહીં *ગોળો* કહીયે,

▪અમે મોટર સાયકલ નહિ

*ભટભટીયૂ* કહીયે,

▪અમે ઝુલીએ નહિ *હીચકીયે*,

▪અમારે ધરે ઝૂલો નહીં *ખાટ* હોય,

▪અમારે કાર નહી *ગાડી* હોય,

▪અમે યાત્રા એ નહી *જાત્રા* એ જઈયે,

▪અમારે ત્યાં લગ્ન નહીં *લગન* હોય,

▪અમે સ્કૂલ નહીં *નીહાળે* જઈયે,

▪અમે ખરીદવા નહીં

*હટાણુ* કરવા જઈયે,

▪અમે વસ્તુ રીપેર નહીં *હમી* કરાવીયે,

▪અમે બીમાર નહીં *માંદા* પડીયે,

▪અમારે ત્યાં મેહમાન નહીં *મેમાન* આવે,

▪અમે સ્મશાન યાત્રામાં નહીં

*આભડવા* જઈયે,

▪અમે સ્નાન ના કરીએ *નાહીએ*

▪અમે સ્કૂલ મા નહિ

*નિહાળ* મા ભણીયે,

▪અમે વસ્તુ ના કેટલા રૂપિયા નહીં

કેટલા *પૈસા* થયા તેમ પુછીયે,

▪અમને શિક્ષક નહીં *માસ્તર* ભણાવે,

▪અમે સવારે બ્રેકફાસ્ટ નહીં

*શીરામણ* કરીયે,

▪અમે બપોરે લંચ નહીં *બપોરો* કરીયે,

▪અમે બપોર પછી

હાઈ ટી નહીં *રોંઢો* કરીયે,

▪અમે સાંજે ડીનર નહીં *વાળુ* કરીયે,

▪અમે સુઈ જાય નહીં *હુઈ જા*, કહીયે

▪અમે ગીત નહીં *ગાણા* સાંભળીયે,

▪અમે દુર જા નહી *આઘો જા* કહીયે,

▪અમે નજીક નહીં *ઓરો આવ* કહીયે,

*આ તળપદી અને મીઠુડી વાણી અમારી આગવી ઓળખ છે.*

*ભાઈ અમે કાઠીયાવાડી …*

કાઠીયાવાડી ભાષાનું અદભુત શબ્દભંડોળ.

TejGujarati