રશિયા- યુક્રેન યુધ્ધને ભારતે ગંભીરતાથી ન લેતા હજારો ભારતીય નાગરિકો જોખમમાં.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

રશિયા- યુક્રેન યુધ્ધને ભારતે ગંભીરતાથી ન લેતા હજારો ભારતીય નાગરિકો જોખમમાં.

ખાસ વિમાનો મોકલવામાં વિલંબ કરતાં સર્જાઈ મુશ્કેલી.

કિવમાં ફસાયા છે અસંખ્ય ભારતીય.

ભાવિ અધ્ધરતાલ.

વિદેશ વિભાગ દિશા વિહિન.

રશિયામાં વસતા ભારતીય લોકોના જીવ પણ અધ્ધર.

TejGujarati