ગુજરાતનાં લબ્ધપ્રતિષ્ઠિત ચિત્રકાર અવિનાશ સનતકુમાર ઠાકરનું દુઃખદ અવસાન થયેલ છે. ?? ????

કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

ગુજરાતનાં લબ્ધપ્રતિષ્ઠિત ચિત્રકાર અવિનાશ સનતકુમાર ઠાકર નું આજરોજ તા.૨૪/૦૨/૨૨
ગુરુવારના દુઃખદ અવસાન થયેલ છે. ??
????

TejGujarati