જયરાજસિંહ પરમાર ના સમર્થન માં ગુજરાત NSUI અને યુથ કોંગ્રેસમાં ભૂકંપ (રાજીનામા )

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

જયેશ દેસાઈ (પૂર્વ સેનેટ સભ્ય – ગુજરાત યુનિવર્સિટી)

સાહિલ જોશી (ઉપપ્રમુખ – ઘાટલોડિયા વિધાનસભા યુથ કોંગ્રેસ)

શક્તિરાજસિંહ ચૌહાણ (મહામંત્રી – અમદાવાદ યુથ કોંગ્રેસ)

સુરજ રાજપૂત (મહામંત્રી – બોપલ યુથ કોંગ્રેસ)

આ તમામ હોદ્દેદારો સાથે 150 બીજા હોદ્દેદારો જયરાજસિંહ પરમાર સાથે ભાજપનો ખેસ પહેરશે જેની યાદી આ સાથે જોડેલ છે ..

TejGujarati