1) આજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના રૂ. 8807 કરોડના જનરલ બજેટ પર ચર્ચા થશે

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

આજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના રૂ. 8807 કરોડના જનરલ બજેટ પર ચર્ચા થશે

TejGujarati