ગણદેવી તાલુકાના પોસરી ગામે પાણી ની તાકીમાં ક્લોરીન ગેસ લીક

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

ગણદેવી તાલુકાના પોસરી ગામે પાણી ની તાકીમાં ક્લોરીન ગેસ લીક

પાણી પુરવઠા વિભાગની પાણીની ટાંકી કોલરીનેસન પ્લાન્ટમાંથી કોલરીન ગેસ લીક થાત 150 જેટલા લોકોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ.

TejGujarati