સુરતમાં કપલ બોક્સ બંધ કરવાનો આદેશ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

સુરતમાં કપલ બોક્સ બંધ કરવાનો આદેશ

સ્પષ્ટ રીતે દેખાય તેવી બેઠક વ્યવસ્થાનો આદેશ કરાયો

સુરત પોલીસ કમિશનર અજય તોમરે આદેશ આપ્યા

આવતી કાલથી આદેશ અમલી કરાશે

TejGujarati