અમદાવાદ બ્લાસ્ટ કેસની સુનાવણી પૂર્ણ, 18 તારીખે દોષિતોને સજાનું એલાન

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમદાવાદ બ્લાસ્ટ કેસની સુનાવણી પૂર્ણ, 18 તારીખે દોષિતોને સજાનું એલાન

TejGujarati