ગુજરાતમાં કોરોનાના નવા 2560 કેસ રાજ્યમાં કોરોનાથી 24 દર્દીના મોત અમદાવાદમાં 986, વડોદરામાં 406, સુરતમાં 161 કેસ

ઓટોમોબાઇલ કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

ગુજરાતમાં કોરોનાના નવા 2560 કેસ
રાજ્યમાં કોરોનાથી 24 દર્દીના મોત
અમદાવાદમાં 986, વડોદરામાં 406, સુરતમાં 161 કેસ
ગાંધીનગરમાં 135, રાજકોટમાં 134, જામનગરમાં 12 કેસ
ભાવનગરમાં 42, જૂનાગઢમાં 6, મહેસાણામાં 106 કેસ
કચ્છમાં 97, આણંદ – ખેડામાં 42 – 42 કેસ
પાટણમાં 36, ભરૂચ – મોરબીમાં 29 – 29 કેસ
પંચમહાલમાં 28, સાબરકાંઠામાં 23, નવસારીમાં 22 કેસ
તાપીમાં 21, દાહોદમાં 17, વલસાડમાં 15 કેસ
ડાંગ – દ્વારકામાં 4 – 14, ગીર સોમનાથમાં 12 કેસ
અરવલ્લી – છોટાઉદેપુરમાં 11 – 11 કેસ
સુરેન્દ્રનગરમાં 10, અમરેલીમાં 9, મહીસાગરમાં 5 કેસ
નર્મદામાં 5, બોટાદમાં 3, પોરબંદરમાં 1 કેસ

TejGujarati