*બ્રેકીંગ ન્યૂઝ* LRDની લેખિત પરીક્ષાની તારીખ જાહેર લેખિત પરીક્ષા 10 એપ્રિલે યોજાશે.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

*બ્રેકીંગ ન્યૂઝ*
LRDની લેખિત પરીક્ષાની તારીખ જાહેર
લેખિત પરીક્ષા 10 એપ્રિલે યોજાશે
LRD ભરતી બોર્ડના હસમુખ પટેલનું એલાન
LRDની શારીરિક કસોટી થઇ ચૂકી છે પૂર્ણ

TejGujarati