થરાદની માડકા બ્રાન્ચ કેનાલમાં ટ્રક ખાબકી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

બનાસકાંઠા

થરાદના મીઠા હાઇવે પરની ઘટના

થરાદની માડકા બ્રાન્ચ કેનાલમાં ટ્રક ખાબકી

બોક્સ ભરેલ ટ્રક કેનાલમાં ખાબકી

ટ્રક ડ્રાઈવરનો આબાદ બચાવ

TejGujarati