ગુજરાત ATSએ વધુ 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી, એકે હત્યારાને મદદ કરી હતી તો એકે આરોપીને ભગાડ્યો હતો

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

કિશન ભરવાડ હત્યા કેસ

ગુજરાત ATS વધુ 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી, એકે હત્યારાને મદદ કરી હતી તો એકે આરોપીને ભગાડ્યો હતો

TejGujarati