મહારાષ્ટ્રમાં 1000 જીલેટીન સ્ટિક સાથે ત્રણ આરોપીઓ ઝડપાયા

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

મહારાષ્ટ્રમાં 1000 જીલેટીન સ્ટિક સાથે ત્રણ આરોપીઓ ઝડપાયા, વિસ્ફોટકોને ભિવંડી ખાતે સપ્લાય કરવામાં આવ્યા હોવાનું આવ્યું સામે , ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે સમગ્ર મામલાની તપાસ

TejGujarati