નડિયાદથી અમદાવાદ જતી બસને વરસોલા નજીક નડ્યો અકસ્માત

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

નડિયાદથી અમદાવાદ જતી બસને વરસોલા નજીક નડ્યો અકસ્માત, ગાઢ ધુમ્મસ હોવાને કારણે બસ વૃક્ષને અથડાઈ. મુસાફરોને સામાન્ય ઈજા

TejGujarati