રાજકોટ આરોગ્ય વિભાગ ની મોટી કાર્યવાહી. દુધના માવાનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો…

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ


રાજકોટ આરોગ્ય વિભાગ ની મોટી કાર્યવાહી. દુધના માવાનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો…

રાજકોટ આરોગ્ય વિભાગ ની મોટી કાર્યવાહી. દુધના માવાનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો…રાજકોટ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા માવાની ચકાસણી શરૂ કરી..

પોરબંદર તરફથી માવાનો જથ્થો આવતો હતો અને આર એમ સી આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ગાડી રોકી પકડવામાં આવ્યો. માવો ડુપ્લીકેટ છે કે તેને લઈને નગરપાલિકાના અધિકારીઓ દ્વારા સેમ્પલ લેવામાં આવશે….

અંદાજીત 120 કિલો માવાનો જથ્થો મળી આવ્યો..માવાની સાથે શંકાસ્પદ થાબળીનો જથ્થો મળી આવ્યો..

માણાવદર કુતિયાણા તરફથી માવાનો જથ્થો મળી આવ્યો..મરમથ ગામના હિરેનભાઈ મોઢા ના માવોનો જથ્થો..

અંદાજિત 120 કિલો માવાનો જથ્થો મળી આવ્યો…20 કિલો થાબળી નો જથ્થો મળી આવ્યો…

આરોગ્ય અધિકારીઓએ જોતા જ કહ્યું માવા અને થાબળીમાં વેજીટેબલ ફેટ છે..રાજકોટ અને આજુબાજુના શહેરોમાં મોકલતા હતા…..

TejGujarati