4847 કરોડની સંપત્તિ સાથે ભાજપ બની સૌથી ધનવાન પાર્ટી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

4847 કરોડની સંપત્તિ સાથે ભાજપ બની સૌથી ધનવાન પાર્ટી. બીજા નંબરે BSP 698 કરોડ અને કોંગ્રેસ 588 કરોડ સાથે ત્રીજા નંબરે. સૌથી ઓછી NCP ની 8 કરોડની સંપત્તિ. જયારે દેવામાં કોંગ્રેસના માથે 49 કરોડ સાથે પ્રથમ સ્થાને અને ભાજપ 8 કરોડના દેવા સાથે ત્રીજા નંબરે.:સોર્સ

TejGujarati