કમલા ઇમારતના ૨૦ માં માળે લાગી ભીષણ આગ. ફાયર ફાયટરની ૧૩ ગાડીઓ ઘટના સ્થળે

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર


કમલા ઇમારતના ૨૦ માં માળે લાગી ભીષણ આગ. ફાયર ફાયટરની ૧૩ ગાડીઓ ઘટના સ્થળે

TejGujarati