આગની ઘટનામાં રાજસ્થાનના 3 કામદારો લાપતા..સુરતના પલસાણામાં આગની ઘટના

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

સુરતના પલસાણામાં આગની ઘટના

આગની ઘટનામાં રાજસ્થાનના 3 કામદારો લાપતા

3 કામદારો બળીને ભથ્થું થયાનો આશંકા

પરિવારજનોનો મિલ સંચાલક પર આક્ષેપ

TejGujarati