કેવો કળિયુગ આવ્યો છે!- પાર્થિવી અધ્યારુ શાહ.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

કેવો કળિયુગ આવ્યો છે!
આ જુઓ વાંદરા બિચારા એક પોશ સોસાયટીની કચરાની ગાડી પર બેસીને કચરામાંથી ખાવાનું શોધીને ખાય છે! – પાર્થિવી અધ્યારુ શાહ.*

TejGujarati