બિગ બ્રેકીંગ ન્યુઝ : સમાજવાદી પાર્ટીની નાની વહુ અપર્ણા યાદવ થઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સામેલ થઈ.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

સમાજવાદી પાર્ટીની નાની વહુ અપર્ણા યાદવ થઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સામેલ થઈ.

TejGujarati