125 હોસ્પિટલો વિમા કંપનીની કેસલેસ સેવા બંધ નહીં કરે

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

125 હોસ્પિટલો વિમા કંપનીની કેસલેસ સેવા બંધ નહીં કરે

4 સરકારી વિમા કંપનીઓ સાથેની બેઠક બાદ અમદાવાદ હોસ્પિટલ એન્ડ નર્સીંગ હોમ્સ એસોસિયેશનનો નિર્ણય

TejGujarati